Doktor większość wolnego czasu poświęca na ciągłe rozwijanie umiejętności chirurgicznych i implantologicznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach specjalistycznych, kursach i konferencjach.
Jest m.in. absolwentem curriculum implantologicznego Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego (PSI) odbywającego się pod patronatem i we współpracy z International Congress of Oral Imlantologists (ICOI). Jest to organizacja zrzeszająca czołówkę światową w dziedzinie implantologii. Nasz doktor Piotr po pozytywnym zaliczeniu egzaminów praktycznych i teoretycznych uzyskał licencję praktyki stomatologicznej od PSI.
Warto również zwrócić uwagę na uczestnictwo doktora w prestiżowym szkoleniu prof. Markusa Hürzelera w Monachium, który jest niekwestionowanym autorytetem implantologicznym i jednym z najwybitniejszych lekarzy tej dziedziny. Doktor Piotr współpracuje z ponad 10 przychodniami i gabinetami stomatologicznym w całej Małopolsce konsultując i wykonując zabiegi implantologiczne. To przykłady świadczące o tym, że Pacjenci MULTIMED-u są pod najlepszą opieką i mogą korzystać z najnowszych metod i osiągnięć stomatologii.
Już teraz zapraszamy na konsultację implantologiczną do doktora Piotra.