Implantologia

Nadzieja w implantologii

Implant to niewielkich rozmiarów tytanowa śruba, która umieszczana jest w kości, zastępując korzeń zęba pacjenta. Obecna technologia implantologiczna umożliwia wszczepienie implantów nawet osobom, które utraciły ząb lub zęby wiele lat temu. Główną zaletą leczenia implanto-protetycznego jest to, że umożliwia ono odbudowę utraconych zębów bez ingerencji w sąsiednie uzębienie oraz implanty są praktycznie niewidoczne pod linią dziąsła, a osadzone na nich korony, mosty czy protezy doskonale imitują naturalne uzębienie.
Implanty zębowe to rozwiązanie dla osób, które utraciły jeden, kilka lub nawet wszystkie zęby. Wykonujemy zarówno pojedyncze implanty, mosty na implantach – w przypadku rozległych braków, oraz protezy ruchome na implantach i mosty protetyczne przykręcane na stałe do implantów – w przypadku całkowitego bezzębia.
Używamy implantów najwyższej jakości, które charakteryzują się doskonałą integracją z tkanką pacjenta i nie wywołują reakcji alergicznych oraz materiałów augmentacyjnych, sprawdzonych od wielu lat.
Ważną informacją, którą chcemy przekazać potencjalnym pacjentom implantologicznym oraz innym dentystom, jest to, że najlepsze efekty i rokowanie możemy uzyskać, wykonując zabiegi implantacji natychmiastowej, to znaczy, że gdy mamy ząb zakwalifikowany do usunięcia, nie usuwajmy go pochopnie, gdy myślimy o odbudowie takiego braku. Zapraszamy do nas na konsultację, wykonanie badania tomografii komputerowej i oceny możliwości wykonania jednego zabiegu chirurgicznego, polegającego na usunięciu atraumatycznym zęba oraz natychmiastowej implantacji implantu tytanowego.
Niekiedy skraca to czas leczenia, daje lepsze efekty estetyczne, poprawia rokowanie, ale przede wszystkim umożliwia wykonanie jednego zabiegu jednoczasowego usunięcia zęba i wprowadzenia implantu. Jest to mniej traumatyczne dla pacjenta oraz usprawnia gojenie rany po usuniętym zębie. Najważniejszym jest, że zachowujemy dziąsło oraz kość i często nie musimy wykonywać zabiegów skomplikowanej odbudowy kości i przeszczepu tkanek miękkich, które są niezbędne przy implantacji w kość po wielu latach od usunięcia zębów.
Implant zębowy to najnowocześniejsza i najbardziej fizjologiczna forma odbudowy utraconych zębów.
W dobie dzisiejszej wiedzy w dziedzinie implantologii błędem jest niezaproponowanie implantu, gdy mamy pojedynczy brak zębowy i musimy szlifować, czyli niszczyć nieodwracanie zdrowe zęby sąsiednie, niekiedy leczyć je endodontycznie. Oczywiście decyzje podejmuje pacjent. Pamiętajmy jednak, że najlepszym dobrem jest nasz naturalny ząb, nic nie jest w stanie w sposób idealny go zastąpić, więc zachęcamy do dbania o swoje naturalne uzębienie.

Klinika Multimed zatrudnia specjalistów z dziedziny chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej oraz implantologii, uczestników kilkudziesięciu kursów i sympozjów krajowych oraz zagranicznych o tematyce chirurgii i implantologii, tj.:

  • Dr n. med. Sławomir Sobczyk, specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej i jamy ustnej, implantolog z doktoratem, chirurg dziecięcy i biegły sądowy z chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej,
  • Lek. dent. Łukasz Musiał, specjalista chirurgii stomatologicznej,
  • Lek. dent. Piotr Kupiec, absolwent Curliculum Implantologicznego PSI, licencja nr 8/2017/2,
  • Właścicielka kliniki Multimed – lek. dent. Alicja Ulanecka, specjalista chirurgii stomatologicznej.