Protetyka

To uzupełnianie braków zębowych oraz odbudowa i poprawa wyglądu zębów. Celem procedur protetycznych jest poprawa jakości życia Pacjentów poprzez poprawę funkcji żucia upośledzonych brakami zębów. Braki w uzębieniu wpływają nie tylko na upośledzanie funkcji żucia ale maja również negatywny wpływ na wymowę oraz zmiany rysów twarzy. Leczenie protetyczne polega na trwałej odbudowie pojedynczych braków zębowych jak i na uzupełnieniu większej liczby utraconych zębów.

Wskazania do leczenia protetycznego to:
• Pojedyncze lub całkowite braki zębów
• Uszkodzenia zębów – ukruszenia, złamania, nadmierne starcie
• Wady rozwojowe zębów – nieprawidłowa budowa (kształt, wielkość, położenie w łukach zębowych)
W zależności od przeprowadzonej konsultacji i ustalonego planu leczenia możliwe jest wykonanie następujących prac protetycznych:

Uzupełnienia stałe:
• Korony
• Licówki
• Uzupełnienia Onlay Inlay,
• Mosty

Uzupełnienia ruchome:
Protezy częściowe (uzupełnienie braku kilku zębów)
• Protezy całkowite (w przypadkach bezzębia)

Korony protetyczne
Stosowane w przypadkach znacznego zniszczenia zęba w przypadkach próchnicy lub urazu. Korona umożliwia dokonanie korekty kształtu i ułożenia zęba w łuku, spełniający tym samym funkcję ochronną zęba jak i korekcyjną – estetyczną.
W zależności od przyjętego planu leczenia wykonywane są korony:
• Porcelanowe na metalu
• Porcelanowe na złocie
• Pełnoceramiczne

Licówki
Licówka to cienka warstwa porcelany przyklejana do delikatnie opracowanego szkliwa. Umożliwia korektę estetyki zębów zwłaszcza w przypadkach wrodzonych wad szkliwa, przebarwień, zębów startych lub zniszczonych próchnicą lub też w przypadku odporności na wybielanie. Licówka pozwala na korektę układu sił żucia oraz wzmocnienie wytrzymałości zęba.

Onlay Inlay
To metoda dokonywania dokładnej i gruntownej odbudowy zęba wykonywana jako alternatywa dla tradycyjnych wypełnień. Przygotowywane są z porcelany, kompozytów lub złota w pracowni protetycznej na bazie pobieranych wycisków, a następnie wklejane do ubytków zębowych.

Mosty
Most to rozwiązanie umożliwiające stałe odtworzenie brakującego zęba lub zębów w postaci przęsła opartego koronach mocowanych na sąsiednich zębach własnych lub implantach. Mosty to estetyczne i komfortowe uzupełnieni protetyczne brakujących zębów.
Wykonywane są następujące rodzaje mostów:
• Ceramiczne na podbudowie metali (stal, tytan, złoto)
• Pełnoceramiczne cementowane lub na implantach

Protezy zębowe
Protezy to aparaty leczniczo-rehabilitacyjne pozwalające na odtworzenie funkcji zębowych. Protezy podlegają okresowemu dopasowaniu i wymianie z uwagi na luzowanie ich mocowania na skutek zawężania się kości wyrostka zębodołowego.
Protezy częściowe – uzupełniają braki kilku zębów
Protezy całkowite – stosowane są w przypadku całkowitego bezzębia

Stosowane są następujące rodzaje protez:
• Protezy szkieletowe
• Protezy nakładowe
• Częściowe lub całkowite protezy osiadające