Ortodoncja

Dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem wad zgryzu oraz wad rozwojowych w obrębie twarzoczaszki dzieci, młodzieży i dorosłych. Leczenie ortodontyczne realizowane jest z wykorzystaniem aparatów stałych lub ruchomych (zwłaszcza u dzieci).

  • Konsultacja

Leczenie ortodontyczne podobnie jak każde leczenie stomatologiczne poprzedza konsultacja na którą składa się najczęściej zebranie wywiadu, analiza zdjęć rtg, pobranie wycisków szczęki i żuchwy w celu zamodelowania układu zębów i zgryzu pacjenta. Lekarz dokonuje badania jamy ustnej oraz dokonuje diagnozy problemu z punktu widzenia wad zgryzu.

  • Plan leczenia

Ważnym elementem poprzedzającym rozpoczęcie leczenia ortodontycznego jest opracowanie planu leczenia. Plan leczenia powstaje po analizie modeli diagnostycznych, zdjęć RTG, pantomogramu, czy zdjęć cefalometrycznych. Plan leczenia określa wybraną metodę leczenia ortodontycznego, jego szacunkowy kosztorys oraz konieczne do przeprowadzenia zabiegi stomatologii zachowawczej i protetyki niezbędne do realizacji przed rozpoczęciem właściwego leczenia ortodontycznego.

  • Aparat ortodontyczny

Właściwe leczenie ortodontyczne rozpoczyna się od wykonania i dopasowania aparatu stałego lub ruchomego i określenia zasad ich noszenia.

  • Aparat stały

Aparat stały zaleca się dla pacjentów posiadających zęby stałe. Aparat taki umożliwia nawet znaczne korekty wad zgryzu. Założenie aparatu polega na przyklejeniu na czas leczenia do zębów specjalnych zamków (metalowych lub przeźroczystych) do których za pomocą ligatur mocuje się sprężysty drut (łuk) który z określona siłą ma za zadanie uciskać zęby i spowodować i właściwe ustawienie, które jest celem leczenia. Proces leczenia jest długotrwały i może trwać 2-3 lata.

  • Aparat ruchomy

Aparaty ruchome zalecane są dla dzieci w okresie szybkiego rozwoju, w trakcie wymiany zębów mlecznych na stałe lub jako proces przygotowawczy do leczenia aparatem stałym. Aparaty takie noszone są kilka godzin dziennie, mogą być w dowolnym momencie wyjmowane przez pacjenta ale pozwalają na korygowanie tylko niewielkich wad zgryzu, nie pozwalają na obracanie i przesuwanie zębów.

  • Wizyty kontrolne

Po założeniu aparatu konieczne są okresowe wizyty kontrolne (co 4-6 tygodni przy aparatach stałych i 2-3 miesiące przy aparatach ruchomych) mające na celu kontrolę procesu leczenia i korekty aktywacji sił nacisku na ustawiane zęby zarówno przy aparatach stałych jak i ruchomych w których regulowane są zamki aparatu.

  • Leczenie retencyjne – stabilizacja

Po zakończonym procesie aktywnej fazy leczenia zakładany jest aparat retencyjny mający za zadanie ustabilizowanie osiągniętego układu zębowego. Retainer to drut ortodontyczny indywidualnie dopasowany klejony do wewnętrznej strony zębów, który ma ustabilizować wynik leczenia. Aparat ten jest niewidoczny i nie przeszkadza w mówieniu.